Taaldans en Rekendans

Vaak denken mensen bij Taaldans en Rekendans aan het letterlijk ‘dansen’ van sommen en woorden. Natuurlijk is het een beetje anders!

Jonge kinderen bewegen van nature graag en veel; stilzitten is geen optie. Gelukkig maar, want kinderen die zich ontwikkelen door veel te bewegen, ontwikkelen zich beter dan kinderen die weinig of niet bewegen. Ze zijn sociaal, creatief, gezond en gelukkig. Hoe fijn is het dan om bewegen en leren te kunnen combineren. 

Sinds 2010 leren al veel jonge kinderen in Nederland en België door Taaldans® en Rekendans®. Deze ontwikkelingsgerichte danslessen worden gegeven door een vakdocent die wekelijks met de kinderen in beweging gaat. Al dansend, zingend, spelend met concrete materialen komt het hele (VVE) thema in beweging. De SLO doelen voor taal en rekenen staan centraal: alles wordt speels, zingend en bewegend aangeboden. 

Bewegend leren is nog nooit zo leuk geweest. Zeker omdat de pedagogisch medewerkers en leerkrachten hierdoor ook geïnspireerd raken om zelf meer bewegend en spelend te gaan leren. Regelmatig wordt er een ouder-kind les georganiseerd waarin ouders mogen kijken en… meedoen natuurlijk! 

Tijdens de lessen Taaldans en Rekendans wordt gewerkt aan basisconcepten van rekenen en wiskunde door middel van het aanwijzen en gebruiken van de lichaamsdelen, het werken met houdingen, bewegingen en ruimtelijke begrippen. Ook wordt aandacht gegeven aan rekentaal, getalbegrip en meten. Bij taalbegrip wordt gewerkt aan de luisterhouding, klankontwikkeling, rijm en ritme. De ontwikkeling van zowel de actieve als passieve woordenschat wordt ruimschoots gestimuleerd. 

Al dansend en bewegend verkennen we de leerdoelen die voor de groep belangrijk zijn. Deze zijn vastgesteld door de vaste leerkracht of worden door de docent Taaldans en Rekendans gekozen uit de SLO-leerdoelen. De thema’s kunnen door de school al bepaald zijn, of in overleg met de docent Taaldans en Rekendans worden gekozen.

De bewegingen, het dansen, het zingen en het rijmen zorgen er allemaal samen voor dat de Taal- en Rekendanslessen actief, creatief en sociaal zijn. De natuurlijke beweeglijkheid van het kind is hierbij geen last maar juist een kracht.
Lezen over dans kan, maar het krijgt pas echt handen en voeten als je het een keer gezien hebt. Didi komt graag langs voor een proefles. Daarna gaan we graag het gesprek aan wat de verdere mogelijkheden zijn en bieden we een passende oplossing aan.